Μενού Κλείσιμο

La substance interculturelle d’Erotokritos et son influence sur la peinture néohellénique

Grecehebdo.gr | Une édition lancée par Secrétariat général de la Diplomatie Publique, Grèce. Κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ για το άρθρο ...
Διαβάστε περισσότερα

Les Représentations de la Nativité dans le domaine de la peinture religieuse Orthodoxe à la Canée (Crète) au XXe siècle

Grecehebdo.gr | Une édition lancée par Secrétariat général de la Diplomatie Publique, Grèce. Κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ για το άρθρο ...
Διαβάστε περισσότερα

Tradition byzantine et influences occidentales sur l’iconographie de la Passion dans la peinture religieuse Orthodoxe de la Canée (Crète) | 17e – 20e siècle

Grecehebdo.gr | Une édition lancée par Secrétariat général de la Diplomatie Publique, Grèce. Κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ για το άρθρο ...
Διαβάστε περισσότερα

L’Acropole et le Parthénon dans l’art Néohellénique comme emblèmes du patrimoine national et mondial

Grecehebdo.gr | Une édition lancée par Secrétariat général de la Diplomatie Publique, Grèce. Κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ για το άρθρο ...
Διαβάστε περισσότερα

Νοël en peinture néohellénique | Interview avec l’historienne de l’art Alexandra Kouroutaki

Grecehebdo.gr | Une édition lancée par Secrétariat général de la Diplomatie Publique, Grèce. Κάντε ΚΛΙΚ ΕΔΩ για το άρθρο ...
Διαβάστε περισσότερα